06-22642287 info@agridejong.nl

agri de jong

registreren en documenteren

Het registreren van klauwaandoeningen heeft meerdere voordelen. De klauwverzorger krijgt meer verbetering in de veestapel en meer inzicht op verbeteringen van geleverd werk. Voor de veehouder is het belangrijk omdat hij individueel runderen kan nabehandelen of klaarzetten voor nabehandeling. Ook kan hij gerichter fokken en aanpassingen doen op het bedrijf zoals voetbad en voeding.

 

Digiklauw

Wij hebben de mogelijkheid om via DigiKlauw te documenteren. Digiklauw maakt deel uit van de Klauw Gezondheid Aanpak (KGA) opgezet door GD diergezondheid. Het programma maakt het mogelijk op een eenvoudige manier een helder inzicht te krijgen in de klauwgezondheid van de veestapel. Op basis van deze informatie kan het blauwmanagement geoptimaliseerd worden.

Meer informatie leest u op digiklauw.com

DPS Agrosoft

Niet aangesloten op digiklauw, maar wel inzicht in de klauwgezondheid krijgen? Wij werken ook met het Europese programma DSP Agrosoft van Herde. Dit programma is wel enkel in het Duits beschikbaar.